«Клімед Україна» став учасником Мультидисциплінарного проекту для лікарів різних спеціальностей «Раціональне використання антибіотиків у сучасному світі» - Kleemed Ukraine

«Клімед Україна» став учасником Мультидисциплінарного проекту для лікарів різних спеціальностей «Раціональне використання антибіотиків у сучасному світі»

P80329-113646

 29 березня 2018 р. «Клімед Україна» став учасником Мультидисциплінарного проекту для лікарів різних спеціальностей «Раціональне використання антибіотиків у сучасному світі», що відбувся в м. Київ за адресою: вул. Мечникова, 2, БЦ «Парус»

Цікавою особливістю даного заходу було те, що він проходив у форматі телемосту. Завдяки цьому лікарі з регіонів (Львів, Рівне, Луцьк) також могли взяти активну участь у  навчанні, а також задавати питання спікерам.

Проект запущено  у  2017 році. Мета проекту – ознайомити лікарів різних спеціальностей із кращими прикладами світового досвіду у лікарській практиці і підвищити професійний рівень лікарів у  рамках програми підвищення кваліфікації. Проект проводиться в усіх обласних центрах України із залученням кращих фахівців галузі.

Цільова аудиторія:

Лікарі загальної практики (сімейні лікарі), акушери-гінекологи, педіатри, неонатологи, інфекціоністи, гастроентерологи, урологи, хірурги, анестезіолог, терапевти установ охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, співробітники профільних кафедр вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти.

Серед питань, що розглядалися на конференції, були:

 • Безперервна медична освіта та безперервний професійний розвиток фахівців галузі охорони здоров’я.
 • Перинатальні інфекції: сучасні підходи до діагностики та лікування
 • Проблема антибіотикорезистентності у хворих з інфекціями при хірургічному втручанні. Спірні питання діагностики та лікування риносинуситів.
 • Антибіотикотерапія 21 сторіччя.
 • Застосування пробіотиків (Ротен) для профілактики та лікування ускладнень, пов’язаних з прийомом антибіотиків.
 • Діагностика та лікування гострих бронхітів у дорослих.
 • Огляд клінічних даних по EPs.
 • Своєчасна діагностика та етіопатогенетична терапія вогнищ інфекції у клініці вагітних високого ризику.
 • Досвід лікування септичних захворювань у кардіохірургії.
 • Сепсис. Нові визначення, діагностика та лікування.
 • До питання про оптимальну тривалість антибактеріальної терапії нетяжких інфекцій дихальних і сечовивідних шляхів.

Вперше в Україні реалізовано можливість проводити освітні заходи за стандартами ACCME і надавати спеціалістам сертифікати міжнародного зразка з АМА PRA Category 1 CreditsTM.

Українські лікарі вперше отримають сертифікат з міжнародними кредитами Акредитаційна Рада з Безперервної Медичної Освіти (Accreditation Council for Continuing Medical Education — ACCME, США) створена Американською Медичною Асоціацією для розроблення  та впровадження стандартів якості безперервної медичної освіти (БМО), яка використовується для підвищення компетенції лікарів та застосування здобутих ними знань для поліпшення якості медичної допомоги пацієнтам.