Препарат «Ревмасол». Нові можливості в лікуванні артритів - Kleemed Ukraine

Препарат «Ревмасол». Нові можливості в лікуванні артритів

Захворювання суглобів є важливою медичною проблемою, з огляду на поширеність цієї патології, високий рівень інвалідизації хворих і відповідними економічними втратами. За даними ВООЗ, на артрити страждає 20% населення планети і до 85% людей старше 70 років.

Деформуючий остеоартроз (остеоартрит) має ревматичну природу і вражає синовіальні суглоби. У процесі захворювання відбувається деструкція суглобового хряща, деформація і порушення рухливості суглобів, що супроводжується інтенсивними больовими відчуттями.

Терапія остеоартрозів переважно спрямована на зменшення запалення і болю, для чого широко використовуються нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ). Однак НПЗП мають багато побічних ефектів – від ураження шлунково-кишкового тракту і печінки до порушень функції нирок і ЦНС. У зв’язку з цим, актуальним є пошук і розробка нових, ефективних і безпечних засобів і методів лікування захворювань суглобів.

Новий препарат РЕВМАСОЛ™ містить унікальну комбінацію двох найбільш активних природних антиревматичних речовин – стандартизованих екстрактів Мартінії (виробництва компанії NATUREX, Франція) і Босвелії. Одна капсула препарату містить: екстракт кореня Мартінїї запашної – 130 мг, екстракт смоли Босвелії пильчастої ​​– 70 мг.

Африканська рослина Мартінія запашна (Диявольські клешні, Harpagophytumprocumbens) і препарати на її основі давно використовуються в народній та офіційній медицині багатьох країн світу при лікуванні артритів і ревматизму [2].

Стандартизований екстракт кореня Мартінії запашної містить велику кількість біологічно активних речовин – ірідоідні і тритерпенові глікозиди, найбільш активним з яких є гарпагозид, флавоноїди, масло камфори, танінові і жовчні кислоти, лютеолін.

Численними міжнародними дослідженнями доведено протизапальну та знеболювальну дію екстракту Мартінії. При чому лікувальний ефект залежить від дози активних інгредієнтів: ефективнимиє лише стандартизовані екстракти, що містять не менше 10% гарпагозиду. Рекомендована добова доза гарпагозиду, прийнята у ЄС – 30-40 мг (Dossier PL 1151/1).

Механізм дії екстракту кореня Мартінії запашної подібний до дії НПЗЗ, хоча дещо ширше останнього – екстракт Мартінії вибірково пригнічує активність ферменту циклооксигенази-2 (ЦОГ-2) і ферменту ліпооксигенази (ЛОГ), тим самим знижуючи утворення запальних молекул, а також пригнічує активність ферментів, які беруть участь в деструкції колагену.

Відомо, що в результаті активності ЦОГ збільшується вміст таких продуктів метаболізму арахідонової кислоти, як простагландини. Простагландини є медіаторами запалення і беруть участь в патогенезі ревматоїдного артриту. Саме пригніченням утворення простагландинів обумовлена ​​лікувальна дія НПЗЗ [8].

Експериментально встановлено, що стандартизований екстракт Мартінії, виробництва компанії NATUREX, здатний до 30% знижувати активність ЦОГ-2 і, відповідно, значно зменшувати запалення у суглобах. Гарпагозид – основний компонент даного екстракту, знижує також активність ЛОГ, що призводить до зменшення утворення лейкотрієнів – метаболітів арахідонової кислоти, які також беруть участь в розвитку ревматоїдного артриту [9]. Ступінь інгібування обох шляхів метаболізму арахідонової кислоти залежить від концентрації гарпагозиду [11, 22]. Таким чином, гарпагозид знижує активність обох ферментів (ЦОГ і ЛОГ), що беруть участь у метаболізмі арахідонової кислоти, й тим самим, зменшує утворення основних медіаторів запалення – простагландинів талейкотрієнів.

Важливою обставиною є вибірковість дії екстракту Мартінії, який інгібує фермент ЦОГ-2, в той час як НПЗЗ, поряд з пригніченням ЦОГ-2, пригнічують також активність ферменту ЦОГ-1, що призводить до розвитку численних побічних ефектів.

В експерименті встановлено, що протизапальний ефект екстракту Мартінії обумовлений також здатністю знижувати вивільнення фактора некрозу пухлин-альфа (ФНП-α) –прозапального цитокіну, зміст якого в крові підвищений при ревматоїдному артриті [8, 15, 16], і зменшувати вміст прозапальних цитокінів ІЛ-1 і ІЛ-6, аналогічно до дії діацеріна [23]. Так, Fiebich B.L. (2001), вивчаючи механізми дії екстракту мартінії запашної в експерименті in vitro, виявив, що в культурі клітин моноцитів, як моделі запального процесу, екстракт мартінії дозозалежно перешкоджав утворенню ФНП-α [16]. В іншому дослідженні (Fiebich B.L., 2012) було показано, що активні компоненти екстракту мартінії інгібують вивільнення інших медіаторів запалення ІЛ-1, ІЛ-6, ІЛ-1β та простагландину E2. Крім того, дана речовина впливає на широкий спектр молекул, задіяних в сигнальних шляхах, що стимулюють запальні процеси в організмі.

При експериментальному вивченні ефективності стандартизованого екстракту Мартінії (виробництва компанії NATUREX) на моделях гострого, під гострого та хронічного запалення і моделі болю, доведено протизапальну і болезаспокійливу дію, особливо виражену при хронічному запаленні [24]. Ефективність екстракту кореня Мартінії при лікуванні остеоартритів і болю у спині була підтверджена також рядом порівняльних рандомізованих досліджень з плацебо і НПЗЗ [1, 2, 7, 11, 15, 21, 24-30].

В результаті рандомізованого, подвійного сліпого, плацебо-контрольованого клінічного дослідження 200 пацієнтів з хронічним болем у спині, було показано, що в групі хворих, які отримували екстракт Мартінії, кількість осіб, що позбавилися від болю, була в 3 рази більше, ніж в групі плацебо (Chrubasik S. еt al., 1999). В інших порівняльних рандомізованих, подвійних сліпих дослідженнях впливу екстракту Мартінії при артриті, в порівнянні з різними класами НПЗЗ (діацерін, рофекоксиб), істотних відмінностей по їх впливу на біль не виявлено [1, 2, 24, 29]. Відзначено, що пацієнти, які отримували екстракт Мартін, обходилися значно меншими дозами НПЗЗ [21].

В іншому мультицентровому, рандомізованому, подвійному сліпому клінічному дослідженні 122 пацієнтів з остеоартрозом вивчено ефективність та безпеку екстракту Мартінії, у порівнянні з Діацереїном [23]. Згідно з його результатами, екстракт Мартінії є не менш ефективним, ніж діацереїн, але при цьому зменшує потребу у анальгезуючих і нестероїдних протизапальних препаратах.

Поряд з протизапальною дією, не менш важливим при захворюваннях суглобів є хондропротекторна дія екстракту Мартінії: здатність гальмувати деструкцію хрящової тканини внаслідок зниження синтезу ІЛ-1β і матриксних ферментів – металопротеїназ-1, -3, -9 (Schulze-Tanzil G., Hansen C ., Shakibaei M., 2004), покращувати метаболізм та процеси регенерації. Як відомо, ІЛ-1β пригнічує синтез хондроцитів і підсилює вивільнення протеолітичних ферментів, а металопротеінази беруть участь в процесах руйнування міжклітинної матриксу хрящів суглобів.

В експерименті, проведеному компанією NATUREX, встановлено стимулюючий вплив стандартизованого екстракту Мартінії на синтез хондроцитами глікозаміногліканів (зміст яких у хрящовій тканині збільшувався на 38%), а також на синтез гіалуронової кислоти (збільшення концентрації на 40%).

Екстракт Мартінії чинить також антиоксидантну активність, перешкоджаючи розвитку оксидативного стресу (Schaffer L.F. etal., 2013), має антимікробні та діуретичні властивості, знижує рівень холестерину і сечової кислоти в крові.

Профіль безпеки екстракту Мартінії запашної також детально вивчений. За даними 30 різних досліджень, кількість побічних ефектів при застосуванні Мартінії можна порівняти з плацебо, рідкісні побічні ефекти відзначалися лише у 3% пацієнтів і стосувалися в основному роботи травної системи (Vlachojannis J. etal., 2008).

Таким чином, стандартизований екстракт кореня Мартінії запашної (NATUREX) з високим вмістом гарпагозиду чинить комплексну – протиревматичну, протизапальну і хондропротекторну дію, підтверджену численними міжнародними дослідженнями. Механізм дії екстракту подібний до дії НПЗЗ, що пригнічують ЦОГ, але ширше впливу цих препаратів. На відміну від НПЗЗ, екстракт Мартінії вибірково пригнічує ЦОГ-2 і знижує активність ЛОГ, зменшуючи утворення простагландинів і лейкотрієнів, перешкоджає вивільненню інших прозапальних цитокінів (ФНП-а, ІЛ-1 і ІЛ-6) і, таким чином, зменшує запалення і біль в суглобах, а також захищає суглобовий хрящ та стимулює його регенерацію. Важливою перевагою даного екстракту є високий рівень безпеки, обумовлений вибірковістю впливу тільки на ЦОГ-2 (НПЗЗ такої селективності, як правило, не мають і діють також на ЦОГ-1, що призводить до численних побічних реакцій).

Босвелія пильчаста (Boswellia Serrata) проростає в гірських районах Індії. З давніх часів смола Босвелії високо цінувалася за свої болезаспокійливі та протизапальні властивості і використовувалася для лікування захворювань суглобів.

Стандартизований (65%) екстракт смоли Босвелії пильчастої, що використовується у виробництві препарату РЕВМАСОЛ, містить у великій кількості босвелієві і тритерпенові кислоти, ефірні масла і камеді. Екстракт має виражену протизапальну, антиревматичну, анальгетичну, імуномодулюючу та антибактеріальну дію [3-6, 12, 14]. Механізм дії екстракту Босвелії також близький до дії НПЗЗ – блокує утворення лейкотрієнів та інших запальних молекул [3].

Крім того, Екстракт Босвелії перешкоджає проникненню лейкоцитів і макрофагів до суглобової рідини і хрящу, зменшує вивільнення лізосомальних ферментів і виведення структурних компонентів хрящової тканини (гидроксипролин, гексозаміни, уронова кислота), що уповільнює процес руйнування хряща і активізує його регенерацію [3, 6, 12].

Босвелія зміцнює стінки судин, підсилює мікроциркуляцію в суглобових тканинах, покращуючи доступ крові до місць ураження. Це сприяє зменшенню запалення і больових відчуттів, скутості і набряклості суглобів [5, 12].

Даний екстракт також підвищує гуморальний і клітинний імунітет, має антимікробну, жовчогінну та сечогінну дію, знижує рівень глюкози та холестерину в крові. При цьому екстракт Босвелії є більш безпечним, у порівнянні з іншими протиревматичними засобами.

Новий натуральний препарат РЕВМАСОЛ™ розроблений спільно з німецькими партнерами у рамках лінійки «Dr. Growth Health Line» і вироблений з якісної європейської сировини. Унікальна комбінація двох стандартизованих рослинних антиревматичних екстрактів – Мартінії та Босвелії, обумовлює високу ефективність та безпеку препарату. РЕВМАСОЛ™, що діє, по суті, як «натуральний НПЗЗ», дозволяє більш безпечно контролювати запалення і біль, зменшити скутість і набряклість суглобів та поліпшити якість життя пацієнтів.

В силу своєї протизапальної активності, РЕВМАСОЛ™ може замінити або суттєво зменшувати дозу хімічних протизапальних препаратів (ібупрофен, диклофенак, індометацин та інші), що зазвичай призначаються при артриті і артрозі.

Застосовується препарат при первинних і вторинних остеоартрозах, артритах, включаючи ревматоїдний артрит, плече-лопатковому періартриті і остеохондрозі хребта. Застосовувати препарат слід по 1 капсулі 2 рази на добу під час їжі, запиваючи водою. Курс застосування – 2 місяці. При необхідності курс можна повторити декілька разів на рік.

РЕВМАСОЛ™ добре переноситься, не має побічних ефектів, властивих багатьом НПЗЗ (виразки слизових, кропив’янка, бронхоспазм) та безпечний навіть при тривалому застосуванні.

Таким чином, новий натуральний антиревматичний препарат РЕВМАСОЛ™ розширить лінійку протиревматичних засобів в арсеналі практичного лікаря і дозволить поліпшити комплайєнс і якість життя пацієнтів.

Література.

 1. CHRUBASIK S., Model A., Black A., Pollak S., A random¬ized double-blind pilot study comparing Doloteffin and Vioxx in the treatment of low back pain.Rheumatology, 2003, 42, 141¬148.
 2. CHRUBASIK S., et al., Comparison of outcome measures during treatment with the proprietary Harpagophytum extract Doloteffin in patients with pain in the lower back, knee or hip. Phytomedicine, 9, 181-194, 2002.
 3. Boswelliaserrata.Alternative Medicine Review. 2008; 13(2): 165-167.
 4. Sengupta K, Kolla JN, Krishnaraju AV, Yalamanchili N, Rao CV, Golakoti T, Raychaudhuri S, Raychaudhuri SP. Cellular and molecular mechanisms of anti-inflammatory effect of Aflapin: A novel Boswelia serrate extract. Molecular and Cellular Biochemistry.2008; 354: 189-197.
 5. Ernst E. Frankincense: Systematic review. British Medical Journal. December 2008; 337: a2813. doi:10.1136/bmja2813.
 6. Etzel R. Special extract of Boswelliaserrata (H 15) in the treatment of rheumatoid arthritis // Phytomedicine. —1996. — 3. — P. 91-94.
 7. 10 – WEGENER T, Devil’s claw : from African traditional remedy to modern analgesic and anti-inflammatory. 2000, Herbalgram, 50, 47-54.
 8. MOUSSARD D, Alber D, Toubin MM, Thevenon N, Henry JC, A drug used in traditional medicine, Harpagophytum pro- cumbens: no evidence for NSAIDs-like effect on whole blood eicosanoid production in human. 1992, prostaglandins, leukot- rienes and essential fatty acids, 46, 183-286
 9. LOEW P., Möllerfeld J., Schrödter A., Puttkammer S., Kaszkin M., Investigations on the pharmacokinetik properties of Harpagophytum extracts and their effects on eicosanoid biosyn¬thesis in-vitro and ex-vivo. 2001.
 10. CHRUBASIK S, Traditional herbal therapy for the treat¬ment of rheumatic pain : preparations from Devil’s claw and stinging nettle. SIG on Rheumatic pain newsletter, 1997.
 11. CHRUBASIK S, Model A, Black A, Pollack S, A randomized double-blind pilot study comparing Doloteffin ® and Vioxx ® in the treatment of low back pain. Rheumatology, 42, 141-148, 2003.
 12. Michel B.A., Stucki G., Frey D. Chondroitins 4 and 6 sulfate in osteoarthritis of the knee: a randomized, controlled trial // Arthritis Rheum. — 2005. — 52. — P. 779-¬786.
 13. CHRUBASIK S, Sporer F, Dillman-Marschner R, Fried¬mann A, Wink M, Physicochemical properties of harpagoside and its in vitro release from Harpagophytumprocumbens extract tablets. Phytomedicine, 2000, 6, 469-473.
 14. Kimmatkar N., Thawani V., Hingorani L. et al. Efficacy and tolerability of Boswelliaserrata extract in treatment of osteoarthritis of knee — a randomized double blind, placebo controlled trial // Phytomedicine. — 2003. — 10. — P. 3-7.
 15. The effectiveness and economy of Harpagophytum extract in acute low back pain : first results of a therapeutic cohort study.ForschKomplementärmed, 4, 332-336, 1997
 16. FIEBICH BL, Heinrich M, Hiller KO, Kammerer N, Inhibition of TNF-a synthesis in LPS-stimulated primary human monocytes by HarpagophytumextractSteiHap 69. Phytomedicine, 2001, 8, 28-30.
 17. European Scientific Cooperative on Phytotherapy (Ed), “Harpagophyti radix”, ESCOP monograph on the medicinal uses of plant drugs, Centre for complementary health studies, Univer¬sitéd’Exeter, Grande-Bretagne, 1996.
 18. CHRUBASIK S, Conradt C, Black A, The quality of clinical trials xithHarpagophytumprocumbens. Phytomedicine, 10, 613¬623, 2003.
 19. WEGENER T, Lüpke NP, Treatment of patients with Arthrosis of hip or knee with an aqueous extract of Devil’s claw (Harpagophytumprocumbens DC). Phytotherapy research, 17, 1165-1172, 2003.
 20. CHRUBASIK S, Künzel O, Thanner J, Conradt C, Black A, A 1 year follow-up after a pilot study with Doloteffin® for low back pain. Phytomedicine, 12, 1-9, 2005.
 21. JANG M.H., et al., Harpagophytumprocumbenssup¬presseslipopolysaccharidestimulated expressions of cyclooxy- genase-2 and inducible nitric oxide synthase in fibroblast cell Sne L929. J. Pharmacol. Sci., 2003. 93(3): p. 367-371.
 22. CHRUBASIK S, Conradt C, Black A, The quality of clinical trials with Harpagophytumprocumbens.Phytomedicine, 2003, 10, 613-623.
 23. LEBLAN D, Chantre P, Fournié B, L’harpagophytondans le traitement de la gonarthrose et de la coxarthrose. Résultats à quatremoisd’uneétude prospective multicentrique, contrôlée en double aveugle, versus diacerhein. Rev. Rhum. Ed Fr, 2000, 67, 634-640.
 24. CHRUBASIK S, Eisenberg E, Treatment of rheumatic pain with kampo medicine in Europe. Part 1.Harpagophytum pro- cumbens.The pain clinic, 1999, 11, 3, 171-178.
 25. WEGENER T, Lüpke NP, Treatment of patients with Arthrosis of hip or knee with an aqueous extract of Devil’s claw (Harpagophytumprocumbens DC). Phytotherapy research, 17, 1165-1172, 2003.
 26. VANHAELEN M, Mise à jour des recherchesrelatives à Harpagophytumprocumbens. Phytotherapy, 16, 1985.
 27. SCHMELZ H, Hämmerle HD, Springorum HW, Effetanalgésique d’un extrait de la racine de la griffe du diabledansdifférentes affections articulaireschroniques et dégénaratives. Effetspharmacologiquesetcliniques des antirhumatismaux à base de plantes
 28. SHAW D, Leon C, Kolev S, Murray V, Traditional remedies and food supplememnts : a 5 years toxicological study (1991¬1995). Drug Saf, 17, 342-356, 1997.
 29. SCHRÜFFER H, Comprimés de griffe du diableSalus, un progress dans les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Die MedizinischePublikation, 1, 22-25, 1980.