Маркетингові дослідження - Kleemed Ukraine

Маркетингові дослідження

marketing

Щоб переконатися в доцільності виведення виробленого вами продукту на ринок України, ви можете замовити в нас проведення маркетингових досліджень і отримати вичерпну інформацію щодо  потенціалу ринку, його потреб, можливостей, наявних аналогів, позицій конкурентів тощо.

На сьогодні ситуація на фармацевтичному ринку України зазнає незначних змін у нішах ОТС і Rx продуктів. З нашою допомогою ви отримаєте інформацію щодо конкурентів на ринку, формування цін для оптових продажів та в роздріб, а також динаміку їх змін для визначення стратегії реєстрації та виведення продуктів на ринок. Крім того, ми можемо забезпечити всі потреби вашої компанії в маркетинговому супроводі продукту після реєстрації.

Основні цілі маркетингового дослідження:

  • Зменшити невизначеність та мінімізувати ризик у процесі прийняття управлінських рішень.
  • Стежити за процесом реалізації маркетингових завдань.

Глобальні цілі маркетингового дослідження – це інформаційне забезпечення маркетингу, тобто збирання необхідної інформації та аналітичне забезпечення, що полягає у використанні математичних моделей для аналізу даних і отримання за їх допомогою прогнозів і можливостей прийняття оптимальних рішень.

На макрорівні маркетингове дослідження повинно виявити і змоделювати закономірності й тенденції розвитку ринку, дати оцінку ринковій ситуації, визначити ємність ринку і дати прогноз попиту.

На мікрорівні даються оцінки, здійснюється аналіз та прогноз власних можливостей фірми (її потенціалу та конкурентоспроможності), стану та перспектив розвитку того сегменту ринку, на якому ця фірма діє.

Фармацевтичний ринок України є досить складним і містить тисячі продуктів. Для визначення правильного переліку препаратів, які варто вивести на ринок, заздалегідь гарантувавши їхній успіх, необхідно для початку проаналізувати поточну ситуацію на ринку. Дуже важливо зрозуміти, чи є та чи інша позиція цікавою для споживача і чи існує на неї попит.

Провівши з нашою допомогою маркетингові дослідження, ви отримаєте інформацію щодо обсягу ринку, переліку конкуруючих продуктів і виробників по групах, інформацію про зміни цін та асортименту за останні кілька років.

У середньому дослідження по одній позиції триває від одного до трьох днів, 10 позицій – п’ять-сім днів.

Ви отримаєте:

  • Продажі в грошовому та кількісному вираженні в дану групу (наприклад –N02B0 для Анальгіну) за останні два роки.
  • Поточні ціни на продукцію конкурентів.
  • ТОП-10 конкурентів у групі з цінами на їхню продукцію.
  • Продажі конкурентів за останніх кілька років.

Для проведення дослідження нам необхідно знати:

  • міжнародну назву продукту або активної речовини;
  • призначення продукту.