Вплив чутливої манози на кишкову паличку в епітеліальних клітинах у жінок з рецидивуючою інфекцією сечовивідних шляхів - Kleemed Ukraine

Вплив чутливої манози на кишкову паличку в епітеліальних клітинах у жінок з рецидивуючою інфекцією сечовивідних шляхів

probirki

Schaeffer AJ, Chmiel JS, Duncan JL, Falkowski WS.

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6142969

Ефект D-манози на приєднання 73 кишкових паличок до  вагінальних і щічних  епітеліальних клітин у жінок з рецидивуючою інфекцією сечових шляхів було протестовано  на аглютинації еритроцитів на морських свинках. Сечові, вагінальні або анальні палички були взяті від жінок і використані в дослідженні. У 66 паличок (90 %)  спостерігалося приєднання до епітеліальних клітин. D-маноза повністю пригнічувала приєднання  25 паличок (42 %), які приєдналися до вагінальних клітин, і пригнічувала додатково 11 паличок (18 %) як мінімум на 50 %. Аналогічні результати були отримані зі щічних клітин.  Ефект пригнічення D-манозою був схожий незалежно від походження паличок. Спостерігалося, що гемаглютинація часто знижувалась  D-манозою, але без послідовного зв’язку між гемаглютинацією та епітеліальним приєднанням клітин. Отримані результати доводять, що чутлива маноза, як і стійка маноза, часто сприяє приєднанню кишкової палички до вагінальних епітеліальних клітин, що, у свою чергу, призводить до циститу.

PMID: 6142969  [PubMed – indexed for MEDLINE]